Vitubeid Download Dangdut Koplo Terbaru

Vitubeid Download Dangdut Koplo Terbaru Dangdut aaindoneesharr roerar nhainttaithcatetaitpine Hindustani mha sainnsaatlar kyaungg a hcain a lar luukyaitemyarr get, m layy nhaintaabhidharan Arabic get eat tait u aamyoeaahcarrhpyitsai . Dangdut saw kwayarngya inneat nuunyan kiriyar nhaint aasaneat aaindoneesharr aatwat aalwan raypaannhcarr aamyoeaahcarrhpyitsai . aaindoneesharr dangdut sehkyinn narrhtaungnayhcain ghoomar mha aataanngaal aalarrtuu aatwat k hkone taat paymaal tar nhaayy barrshinn tai eat . Dangdut tait tabla nhaint gendang hcaeehkyet parshipartaal . Dangdut takaal sahajart, tuuriyar, ritenhaat nhaint raitsam eat aahkyayhkan k nay pyinnhtaantae aindiy get sya jar lwhammoemhushipartaal [ bhawlebhaw] htokaeshoetsaw Dangdut eat bhurain aahpyitluusimyarr Rhoma Irama, aahpyit luu u rayaamyarrsone Dangdut getasamarr nae aasotawtway taithkumhar . Mansyur S ko .; Meggy Z ko; nhaint Ellya Khadam sahajart, saungpud eat aahkyayhkan aatwat aarr kyeesaw aindiy get sya jar lwhammoemhu myarr parwainsai nhaint laee aahkyarrluukyaitemyarr dangdut aasotawtway aarr hpyint laee innthoeteat sehkyinntwayko ritenhaat nhaint . Dangdut aaindoneesharr, malayysharr, hcain kar puu, bharuunine nhaint aahkyarr m layy hcakarrpyaww myaymyarr t shoutlone aalwan raypaannhcarr sai . tait uk dangdut teewine ponemhaan aarr hpyint layymha shit getasamarr myarr k kyawwhtoutnouthkan pyu, tait u u saung aasotaw, aahtee parwainparsai .

tuuriyar a myarraarr hpyint tait u tabla, gendang, pulway, mandolin, gaittar, sitar, hcai hcaattway,, synthesizer parwainsai . aasopar saattam aahkyarr get hcatinemyarr kinehcwal hphoet kantarr hcatine get k nay kyaal pya an hkaesai . hkayatsait dangdut aashaeaalaalpine pot ut get, a nawkyapongya kyawwat, aain suu aain sarr get, hip-hop get, hkayatpyaine R & B, nhaint raat gayy mha sya jar lwhammoemhu saatnwal . Dangdut eatkyawkyarrmhu 1990 hkunhait aahtwataahtiut shoet routswarrsai . 2012 hkunhait aasonepyupone kahkwal Maluku mha, aaindoneesharr eat aanoutbhaat aahcateaapinemyarr nhaint m aashaepine daysatwaymhar a myarraarr hpyint raypaannhcarr hkaesai . aasoparsaattam dangdut Dang nhaint ndut ti kyamhcar larsai karrsaw (hc gendang aahpyit luusimyarr) tabla hcai eata san sai myarraatwat gyaar barr nee-bharsarhcakarr onomatopoeia hpyitpartaal . Rhoma Irama kyount sainnrellsarrtway rae get mha suuhtayy myarr k kaerae tae saattam aahpyit hcatain sonehcwal hkae kwayarngya hpyaww pw hkae paymaal darhar satainnmyarraar, getamaggajainn Aktuil aarr hpyint hcatain sonehcwal hkaesai . shurae nhai m rairwalhkyet naysawlaee kyount kahcarr suu myarr aarr hpwngya a pyaaw saimsaeerami hkaesai, htosaattam Rhoma rae 1973 dangdut gan Terajana aatwat pulway mhuat tae warr pulway mhuat pone paw, nwarr m hko aaungg nay hcai, Dangdut rae hcai san ko s ngya s nyya se hk ngyaya so hkyin ko mhaankaan hcaysai . Vitubeid Download Dangdut Koplo Terbaru